Úvod

Alpecin Hair Energizer - studie

Vědecky podložená účinnost kofeinového komplexu

Studie účinnosti - Klinika dermatologie a dermatologické alergologie, Univerzita Friedricha Schillera, Jena, Německo. Účinnost kofeinového komplexu při léčbě androgenní alopecie (dědičného hormonálního vypadávání vlasů).

Důležitým faktorem při vzniku androgenní alopecie je mužský pohlavní hormon testosteron. Jaký vliv má testosteron na růst vlasů bylo zkoumáno na cca 600 vlasových váčcích, které byly odebrány mužům, u kterých se již projevily počátky dědičného hormonálního vypadávání vlasů.

Výsledky ukázaly, že růst vlasů pod vlivem testosteronu je jednoznačně slabší, než bez jeho vlivu. Množství vyrostlých vlasů bylo za přítomnosti testosteronu až o 40% nižší.

Dalším krokem byla analýza účinku kofeinu. Produkce vlasových váčků byla díky kofeinu zvýšena až o 46%. Dále bylo potvrzeno, že kofein má pozitivní účinek na životnost vlasových váčků. Oproti kontrolnímu vzorku se životnost prodloužila až o 37%.

Poté, co bylo potvrzeno, že testosteron má tlumící účinky a kofein naopak stimulační účinky na růst vlasů, zbývala poslední fáze: zjistit, je li kofein schopen zrušit tlumivý účinek testosteronu. Vůči kontrolnímu vzorku byl porovnáván jednak vzorek s přítomností pouze testosteronu a dále vzorek, který obsahoval testosteron a kofein.

Na konci analýzy bylo zjištěno, že kofein je schopen neutralizovat nežádoucí účinky testosteronu a dokonce stimulovat růst vlasů nad běžnou úroveň. Díky vlivu kofeinu se vlasové váčky vrátily do stejně vyváženého stavu, v jakém se nacházel kontrolní vzorek.

Výsledky ukázaly, že kofein je silným stimulátorem růstu vlasů, který je vhodný pro dlouhodobé léčebné a preventivní ošetření u osob, které mají genetické předpoklady k androgenní alopecii.

Kofeinový komplex v přípravcích ALPECIN: čtveřice aktivních látek pro posílení vlasových kořínků!

Kofein - aktivuje metabolismus vlasových kořínků, zlepšuje krevní cirkulaci ve vlasové pokožce.

Niacin (vitamin ze sk. B) - jeho nedostatek může vést k vypadávání vlasů.

Vitamin A - působí proti buněčnému stárnutí.

Zinek - hlavní stopový prvek, důležitý pro činnost enzymů.

Kosmetika Alpecin