Je možné vyloučit alergii na kosmetiku?

Stručná jasná odpověď je NE. Ale právě proto je nezbytné vysvětlit, proč tomu tak je. Bezpečnostní testy kosmetiky jsou zaměřené na vyloučení dráždění nebo poškození po dlouhodobé aplikaci. Alergické reakce jsou sice sledovány, ale jejich výskyt není vždy důvodem k vyloučení kosmetického přípravku z trhu.
Alergie je zvýšená reaktivita organizmu na vnější podněty, které pro většinu lidí nepředstavují riziko. Alergik musí mít vrozenou dispozici pro tyto reakce.
Alergie na kosmetické přípravky není, v porovnání např. s léčivy nebo potravinami, příliš častá. Spíše se setkáváme s podrážděním, které je způsobené nevhodnou volbou kosmetického přípravku pro daný typ pleti. Vždy je však důvodem, aby alergik přestal konkrétní přípravek používat.


Alergeny v kosmetice - Nejčastější alergeny jsou sledované
Typickými látkami, které spouští alergické reakce jsou některé konzervační látky, vonné složky, ale také barviva nebo sloučeniny z bylinných extraktů. Na etiketě musí být uvedené složení, kde jsou vypsány v sestupném pořadí všechny složky. Nejznámější alergeny musí být vždy uvedeny. Například limonen - složka řady vonných látek a esenciálních silic - musí být zvláště vyznačena ve složení při dosažení koncentrace 0,001% u neoplachující se kosmetiky.

Kdo je vinen při alergii na kosmetiku
Výrobci kosmetiky mohou používat pro její výrobu pouze látky přípustné dle Nařízení 1223/2009/ES, které prošly hodnocením bezpečnosti. Tento proces omezí i rizika alergické reakce, ale nevyloučí je. V biologickém smyslu je chyba na straně spotřebitele, který má tu smůlu, že je na určitou složku v kosmetice alergický. Jiná situace by nastala, kdyby výrobce přidával do kosmetiky silný, známý alergen, který je zakázaný.